Sizi Dinliyoruz

Sizi Dinliyoruz

Doğru ve Yenilikçiyiz

Doğru ve Yenilikçiyiz

  • 23 Çözüm Ortağı
  • 455 Sonuçlandırılmış Dava
  • 350 Memnun Müvekkil
  • 3 Proje

Neden Biz?

Profesyoneliz

Tecrübemizin getirdiği profesyonellik

Çözüm Odaklıyız

Size uygun çözüm yolunu birlikte üretiyoruz.

Ulaşılabiliriz

Sizinle iletişim halindeyiz.

Sorumluyuz

Size ve dosyanızın gizliliğe karşı sorumluyuz.

Neden Biz?

Bizim Hikayemiz

13 Yıllık Tecrübe ile Hizmetinizdeyiz

Hukukevi Avukatlık & Danışmanlık olarak, yılların bize vermiş olduğu tecrübe ile sizleri dinliyor, size uygun çözüm yolunu birlikte üretiyoruz. Başlıca Aile hukuku, Vergi hukuku, İcra iflas Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku konularında yanınızdayız.

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

1
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi, resim, harç, şerefiye, harcamalara katılma payı ve benzeri gelirlerle ilgilenen hukuk dalıdır.

2
İcra iflas Hukuku

İcra iflas Hukuku

İcra iflas hukuku yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır.

3
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

İki taraf arasındaki hukuki işlemleri ele alan hukuk birimidir.

4
Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir.

5

Ekibimiz

Ekibimizle Tanışın

Av. Ahmet DELİKANLI

Av. Ahmet DELİKANLI

Av. Ahmet DELİKANLI

Av. Ahmet DELİKANLI

1985 Samsun Doğumludur.İlk, orta ve lise öğrenimini Bafra'da tamamlamıştır.2008 Yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Mezun Olmuştur.

Av. Hakan OLGUN

Av. Hakan OLGUN

Av. Hakan OLGUN

Av. Hakan OLGUN

1986 yılında Hatay da doğdu. İlk öğretimini Antalya ve Alanyada, Ortaöğretim ve liseyi Alanya A.M.E. Anadolu Lisesinde tamamladı. 2004 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.2009 mezun oldu.

Av. Mehmet AKDAĞ

Av. Mehmet AKDAĞ

Av. Mehmet AKDAĞ

Av. Mehmet AKDAĞ

1992 senesinde Alanya'da doğdu. İlk ve orta ögretimini Alanya da liseyi yine Alanya Hasan Çolak Anadolu Lisesinde tamamladı . 2011 yılında egitimine başladığı Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2015 yılında mezun oldu.

Av. Özlem GÜCÜKOĞLU

Av. Özlem GÜCÜKOĞLU

Av. Özlem GÜCÜKOĞLU

Av. Özlem GÜCÜKOĞLU

1992 yılında Elbistan/K.Maraş’ta doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Elbistan’da liseyi Elbistan Final Lisesinde tamamladı. 2015 yılında Akdeniz üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanıp 2019 yılında mezun olmuştur...

Stj. Av Melike AKGÜN

Stj. Av Melike AKGÜN

Stj. Av Melike AKGÜN

Stj. Av Melike AKGÜN

1998 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Alanya’da liseyi yine Alanya Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2016 yılında eğitimine başladığı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2021 yılında mezun oldu...

Özlem BAKKAL

Özlem BAKKAL

Özlem BAKKAL

Özlem BAKKAL

2011 yılından bu yana hukukevi avulatlık ve danışmanlık bürosunda ofis personeli olarak hizmet vermektedir

Bilgi Bankası

Kısaca Çalışma Alanları

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.
Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrulusunda Anlaşmalı – Çekişmeli boşanma davaları, Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri, Anlaşmalı boşanma protokolü, Nafaka ve tazminat talepleri, Evliliğin iptali ve evlilik iptali davaları, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları, Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, İddet süresinin kaldırılması, Velayetin değiştirilmesi, Babalık davası, Mal rejimi davaları gibi konularda hizmet vermekteyiz.
Mali hukukun alt dalıdır. Mali hukukun gelir kısmıyla ilgilidir. Vergi, resim, harç, şerefiye, harcamalara katılma payı ve benzeri gelirlerle ilgilenen hukuk dalıdır.
Hukuk Büromuz gerek Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse diğer tüm vergi kanunlarına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmektedir. Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, uzlaşma yapılamadığı takdirde vergi mahkemelerine başvurulması, vergi indirimleri, vergi kesintileri, kurumlar vergisi muafiyetleri ve gider indirimleri işlemlerini yürütmekteyiz. Bunun yanında örtülü sermaye, transfer yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflara çözüm geliştirmekteyiz.
İcra iflas hukuku yargılama hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacağın ondan ne şekilde tahsil edeceği gösterilmektedir. Borçlu aleyhine yapılan takip icra takibi olabileceği gibi koşulları mevcut ise iflas yoluyla da takip olabilir. Her iki takibinde nerede nasıl yapılacağı borçlunun böyle bir takip karşısında hangi yasal yollara başvurabileceği alacaklının bu durumda hangi hukuksal olanaklara sahip olduğu yapılan takibe rağmen borçlunun borcunu ödememesi halinde mallarının nasıl haczedip parayı çevrilebileceği gibi konular bu hukuk dalını ilgilendirir.
Hukuk Büromuz İcra İflas Hukuku ve Alacak-Borç Yönetimi hususundaki tecrübesi ile verimli bir çalışma yürütmektedir. Takip süreçleri hızlı ve hedefe dayalı şekilde sonuçlandırılmaktadır. Müvekkillerimizin alacaklarının tahsil edilebilmesi için en kısa zamanda ve en etkili şekilde sonuca ulaşacak girişimlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda borçlu ve malvarlığı hakkında gerekli bilgiler hızlı bir şekilde toplanmakta ve müvekkillerle paylaşılmaktadır. Büromuz icra-iflas takibi sürecinde yer alan müvekkilleri için ise, borçtan kurtulma, iptal davaları ve iflasın ertelenmesi işlemleri gibi konularda hukuki destek sağlamaktadır.
İki taraf arasındaki hukuki işlemleri ele alan hukuk birimidir. Tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar dahilinde koruma altına alan ticaret hukuku, işletme sahipleri ve alıcılar için büyük önem taşımakta ve kişilerin kanun karşısında ne gibi haklara sahip olduğunu da daha detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır. İnsan ilişkilerindeki ekonomik faaliyetleri ele alan ve bu şekilde de tanımı yapılabilecek olan ticari hukuk, geniş kapsamlı hukuk birimlerinden bir tanesidir.
Şahıs ve şirketler ile ilgili ticari sözleşmelerin hazırlanması, Şirket birleşme ve devralmaları hukuki süreçlerinin yönetilmesi, Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ile ilgili hukuki süreçlerinin yönetilmesi, Şirket ana sözleşmenin hazırlanması ve düzenlenmesi, Şirket kararlarına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, Genel Kurul kararlarının iptali ve butlanı davalarının takibi, Şirket yönetimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, Sermaye artırımı ve indirimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, Hisse devir işlemlerinin takibi, Şirket tasfiyesi işlemlerinin takibi, Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davalarının takibi konularında hizmet sunmaktayız.
Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur.
Haksız fiillerden kaynaklı (trafik kazası, ölüm ve cismani zarar gibi) davalar ve Ceza davası sonucuna göre talep edilecek maddi ve manevi tazminat istekleri, Sebepsiz zenginleşmeden doğan davalar, Özel tür sözleşmelerin (kira, kefillik-kefalet, Taşınmaz mal satışı, Taşınır mal satışı, Mal değişim-takas, Bağışlama, Ödünç, Hizmet, Pazarlamacılık, Eser-müteahhitlik, Yayım-neşir, Vekalet, Kredi sözleşmeleri, Simsarlık, Tellaliye, Komisyonculuk, Ticari temsilcilik, Ticari vekillik, tacir yardımcılığı, havale, saklama, kefalet, ömür boyu gelir, ölünceye kadar bakma, adi ortaklık sözleşmeleri) ifa edilmemesi ve eksik ifa edilmesi nedeniyle doğan davalarda müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.
Hukuki Bir Sorununuz Mu Var ?
Bizi Arayın: 0 (242) 511 54 11
Sizi dinlemeye hazırız...